Wat is een eigendomsbewijs?

Het eigendomsbewijs van een woning is het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat u de eigenaar bent van de woning. U ontvangt het eigendomsbewijs na het passeren van de akte van levering bij de notaris. Het eigendomsbewijs wordt altijd toegevoegd bij het taxatierapport.