Wat is erfpacht?

Erfpacht is een recht om aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken. De erfpachter heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar, maar mag niets doen dat de waarde zou verminderen.Voor het gebruik van de grond betaald de erfpachter de eigenaar een canon en deze is fiscaal aftrekbaar.