Wat is het kadaster?

Het kadaster is een van overheidswege openbare register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.