Wat is Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)?

Het WEW heeft als doel het bevorderen van het eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG.