Veel gestelde vragen

Het WEW heeft als doel het bevorderen van het eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG.

Vrij op naam (afgekort V.O.N.)wil zeggen dat de kosten voor het overdragen van de woning voor rekening van de verkoper komen. Hierbij kun je denken aan overdrachtsbelasting en notariskosten.

Ja, dit kan op ons kantoor in Bussum:

Boshem Wonen
Spiegelstraat 3
Bussum

Kosten koper (afkorting k.k.) zijn alle kosten die de koper betaald bij de aankoop van de woning of appartement. Meestal bedraagt de kosten koper tussen de 7 en 10 % van de koopsom. Kosten koper bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Overdrachtsbelasting
  • Notariskosten (hypotheek/-en transportakte)
  • Afsluitprovisie hypotheek
  • Taxatierapport

Nee, dit is niet mogelijk omdat de betalingstermijn van 14 dagen in veel gevallen overschreden wordt.

Het kadaster is een van overheidswege openbare register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.

Wij hanteren geen annuleringskosten indien de opdracht vroegtijdig wordt afgezegd. Indien er reeds een opname van de woning of appartement heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.

De betalingstermijn is veertien dagen na het uitbrengen van het rapport.

U krijgt het taxatierapport digitaal in PDF formaat aangeleverd.

Uw taxatierapport wordt digitaal in PDF formaat aangeleverd. Wanneer u toch een geprint exemplaar wenst, kunt u deze tegen geringe kosten opvragen.

Erfpacht is een recht om aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken. De erfpachter heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar, maar mag niets doen dat de waarde zou verminderen.Voor het gebruik van de grond betaald de erfpachter de eigenaar een canon en deze is fiscaal aftrekbaar.

Het eigendomsbewijs van een woning is het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat u de eigenaar bent van de woning. U ontvangt het eigendomsbewijs na het passeren van de akte van levering bij de notaris. Het eigendomsbewijs wordt altijd toegevoegd bij het taxatierapport.

Binnen 1 werkdag wordt er contact met u opgenomen.

Uw geldverstrekker bepaald wat voor soort rapport u nodig hebt.

U betaald aan Boshem Wonen het openstaande bedrag door middel van Ideal, overschrijving of via de notaris.

Een I-validatie taxatierapport wordt gevalideerd (gekeurd) door I-validatie.

Een TVI taxatierapport wordt gevalideerd (gekeurd) door TVI.

Een Taxateurs Unie taxatierapport wordt gevalideerd (gekeurd) door Taxateurs Unie.

Een NWWI taxatierapport wordt gevalideerd (gekeurd) door het Nederlands Woning Waarde Instituut.

Load More

Contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.